fbpx

เริ่มต้นและเติบโตสู่ธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

หลายครั้ง มักจะได้รับคำถามหรือต้องการคำแนะนำว่า หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ ต้องทำอย่างไร คำตอบง่ายๆ ก็คือ คุณต้องรู้จักขายตนเอง หรือ สร้างแบรนด์ของคุณ แต่ต้องไม่ใช่การขายแบบ Hard Sell หรือขายแบบพนักงานขาย เทคนิคที่ดีที่สุดคือ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าคุณว่าเขากำลังต้องการให้คุณช่วยเหลืออะไร

ประชาสัมพันธ์

The PR Consultant จึงเป็นความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่หวังจะเป็นหนึ่งหนทางในการให้คำแนะนำสำหรับหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้น หรือ วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในองค์กรขนาดเล็ก หรือ Boutique Firm หรือ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ให้สามารถเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้วิธีและแนวทางในการพัฒนาตนเองหรือองค์กรให้แข่งขันได้ในธุรกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนี้ มานานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นถึงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง เติบโต ทั้งในอุตสาหกรรมที่ปรึกษา และการปรับตัวของกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกัน ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มรุ่นพี่และเพื่อนในวงการที่ปรึกษาทั้งขนาดเล็ก กลาง และระดับนานาชาติ จึงอยากนำแนวคิดในหลายด้านๆ มาแบ่งปัน เพื่อพัฒนาวงการธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ ตั้งแต่เรื่อง

  • การกำหนดค่าบริการที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
  • ประเมินว่าคุณเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาในด้านไหน
  • ตลาดเป้าหมายของคุณควรจะเป็นใคร และจะสร้างจุดเด่นที่แตกต่างได้อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • การพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อนำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้า
  • การวางแผนสื่อสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามคอลัมน์นี้ผ่าน https://www.prmatter.com/category/pr-mastery/the-pr-consultant/

เขียนโดย

สราวุธ บูรพาพัธ

สราวุ​ธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการสื่อสารภาวะวิกฤต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *