fbpx

7 แนวทางตั้งชื่อธุรกิจที่ปรึกษา

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษา อันดับแรกสุดเลย คือการวางแผนตั้งชื่อบริษัทของคุณ เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่กลับยากที่สุด ดังนั้น จึงอยากเสนอแนะแนวทางง่ายๆ ในการตั้งชื่อ ธุรกิจที่ปรึกษาของคุณไว้ 7 ประการดังนี้

PR Matter

3 June 2022

แนวโน้มตลาดและหนทางอยู่รอดของ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทำให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับลดจำนวนพนักงาน งบประมาณ แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร ดังนั้น การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก จึงกลายเป็นหนึ่งทางเลือกและทางออกที่องค์กรต่างๆ หันมาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ ที่จำเป็นต้องประสานงานหรือติดต่อโดยตรงกับผู้บริหาร ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

PR Matter

1 June 2022

งานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ “เหมาะ” กับคุณหรือไม่?

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจที่ปรึกษา อยากให้เข้าใจในภาพรวมโดยทั่วไปของ งานที่ปรึกษาเสียก่อน นับตั้งแต่ขนาดองค์กร รูปแบบการให้บริการ หน้าที่ ลักษณะ ความเสี่ยง จนถึง ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้คุณติดสินใจได้ในที่สุดว่า สุดท้ายแล้ว จะมาทำงาน ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือไม่

PR Matter

31 May 2022

งานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ คือ งานอะไร

งานที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ถือได้ว่าเป็น งานระดับมันสมอง หรือที่เรียกกัน เท่ๆ ว่า brain job เมื่อโลกได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ใช้แต่เพียงแรงงาน เข้าสู่ยุคการเป็นนักคิด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี ความรู้ และ ประสบการณ์ ได้พัฒนาสู่อาชีพของการเป็นที่ปรึกษามากขึ้น

PR Matter

23 May 2022

เริ่มต้นและเติบโตสู่ธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

The PR Consultant จึงเป็นความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่หวังจะเป็นหนึ่งหนทางในการให้คำแนะนำสำหรับหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้น หรือ วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในองค์กรขนาดเล็ก หรือ Boutique Firm หรือ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ให้สามารถเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้วิธีและแนวทางในการพัฒนาตนเองหรือองค์กรให้แข่งขันได้ในธุรกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

PR Matter

20 May 2022