fbpx

Thailand Pride Festival 2022 ครั้งแรก พฤศจิกายนนี้

ถึงแม้ว่าเดือนมิถุนายนจะถือเป็นเดือน Pride สากล แต่งาน Pride เฉพาะของแต่ละประเทศจะถูกจัดขึ้นตามสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันออกไปตลอดทั้งปี ยกตัวอย่างเช่น งาน Sydney’s Mardi Gras จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และงาน Taiwan Pride จัดขึ้นในเดือนตุลาคม เป็นต้น

ในขณะที่กระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มกลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มพันธมิตร LGBTQI ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคคลและองค์กรในชุมชนที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มกลุ่มความหลากหลายทางเพศมานานหลายทศวรรษจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดงาน Thailand Pride Festival 2022 เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด เอกภาพในความหลากหลาย (Unity&Diversity) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนในกลุ่ม กลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศและกลุ่มที่มีความหลากหลายอื่น ๆ ให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม กล่าวว่า “พวกเราอยากให้งาน Thailand Pride Festival เป็นงานประจำปีที่สานต่อจากงาน Bangkok Pride festival ที่เคยถูกจัดใน เดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี ซึ่งครั้งสุดท้ายที่มีงานนี้ก็นานมาแล้ว ในปี 2550” พร้อมเพิ่มเติมอีกว่า “ในขณะที่เรากำลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เราจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อสนับสนุนให้เราทุกคนมีสิทธิ์และเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ดีขึ้นและเท่าเทียมกัน ที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้จะมีความแตกต่าง ซึ่งสิ่งนี้ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน”

สำหรับดิฉัน ถ้าพูดถึงคำว่า Pride หมายถึงการที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางเพศของตนเอง

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ณัฎฐิณี เนตรอำไพ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เพราะทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร”

งาน Pride เป็นเหมือนพื้นที่ในการสื่อสารให้กับสังคมหมู่กว้าง เพื่อให้พวกเขาเข้าใจกลุ่ม LGBTQI มากขึ้น และถ้าสิ่งนี้สามารถทำได้ จะช่วยนำไปสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับกลุ่ม LGBTQI ในที่สุด

ธีระศิลป์ เทเพนทร์ คณะกรรมการบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคพื้นอเมริกา
Thailand Pride Festival

งาน Pride Thailand Festival ไม่เหมือนงาน Pride อื่น ๆ  ทั่วไป        

นอกจากงานจะถูกจัดในเดือนพฤศจิกายนแล้ว งาน Pride Thailand Festival 2022  จะจัดเป็นรูปแบบงานเทศกาลเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามสถานที่และเวลาที่ระบุไว้แตกต่างกันไป ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดแผนที่แนะนำกิจกรรม และเลือกสถานที่หรือกิจกรรมที่ตัวเองต้องการเข้าร่วมได้อย่างอิสระ แต่ละกิจกรรมจะถูกจัดเตรียมโดยทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันจัดงาน เช่น การแสดงศิลปะ นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ตลาดขายสินค้า ดนตรีสด และกิจกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับ LGBTQI และประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ด้วย

ที่สำคัญ งาน Pride Thailand Festival 2022 นี้จะขยายแนวคิดเรื่องสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง นอกเหนือจากกลุ่ม LGBTQI ไปยังกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ตามหลักคำปฏิญาณขององค์การสหประชาชาติที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งกำหนดไว้ในวาระ 2030 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คำว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในที่นี้หมายถึงการรวมตัวกันทางสังคมซึ่งนำไปสู่การสร้างการมองเห็นและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางและชายขอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ทางผู้จัดและผู้ร่วมจัดงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจับมือกันเพื่อทำให้ Thailand Pride Festival 2022 นี้ไม่เหมือนงาน Pride อื่น ๆ ทั่วไป

อาทิตยา อาษา สมาชิกกลุ่ม TEAK – Trans Empowerment และคณะทำงาน Thailand Pride Festival 2022 กล่าวว่า“ในช่วงที่ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ลง การที่เราจัดงาน Thailand Pride Festival 2022 นี้ขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQI ที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพวกเราต้องการการสนับสนุนอย่างมากจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน”

Thailand Pride Festival

กิจกรรมเด่นของงาน Thailand Pride Festival 2022 มีดังนี้

25 พฤศจิกายน 2565

●    การประดับสัญลักษณ์เกี่ยวกับงาน Thailand Pride Festival 2022 ที่ถนนสีลม

●    กิจกรรมย่อย ตามเวลาและสถานทีที่ผู้ร่วมจัดงานกำหนด

●    งานมอบรางวัล HERO Awards 2022 ณ สถานทูตออสเตรเลีย จัดโดยมูลนิธิแอ็พคอม

●    งาน HERO Awards 2022 After Party
จัดโดยมูลนิธิแอ็พคอม

26 พฤศจิกายน 2565

●    การประดับสัญลักษณ์เกี่ยวกับงาน Thailand Pride Festival 2022 ที่ถนนสีลม

●    กิจกรรมงาน Thailand Pride Festival Party โดยชุมชนในถนนสีลมและพาร์ทเนอร์

27 พฤศจิกายน 2565

●    กิจกรรมจะจัดเป็นงานเทศกาลในพื้นที่เดียวทั้งหมด ณ บริเวณสวนลุมพินีและถนนสีลม

●    ตลาดขายของ

●    บูธกิจกรรมย่อย

●    นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม

●    เวทีหลัก สำหรับการแสดงดนตรีสด ทอล์คโชว์ และการแสดงอื่น ๆ

●    กิจกรรมเดินพาเหรด Thailand Pride Festival บนถนนสีลม

“งาน Pride เปรียบเสมือนจิตวิญญาณ เป็นเหมือนชีวิต จริง ๆ แล้วงานนี้ควรจะจัดตลอดทั้งปีจนกว่าเรากลุ่ม LGBTQI จะได้รับความเท่าเทียมกันกับคนอื่น ๆ ดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานและลิมฉลองไปด้วยกันที่งาน Thailand Pride Festival 2022” คุณณชเล บุญญาภิสมภาร นักเคลื่อนไหวข้ามเพศ และสมาชิกคณะทำงาน Thailand Pride Festival 2022 กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *