fbpx

Thailand Pride Festival 2022 ครั้งแรก พฤศจิกายนนี้

กลุ่มพันธมิตร LGBTQI ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคคลและองค์กรในชุมชนที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มกลุ่มความหลากหลายทางเพศมานานหลายทศวรรษจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดงาน Thailand Pride Festival 2022 เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด เอกภาพในความหลากหลาย (Unity&Diversity) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนในกลุ่ม กลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศและกลุ่มที่มีความหลากหลายอื่น ๆ ให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

PR Matter

27 September 2022

กะเทาะชีวิต LGBT !! จิ๊บ-รริน สุดยอดทรานส์เจนเดอร์

ในเดือนแห่งความหลากหลาย หรือ Pride Month ครั้งนี้ เราจะขอชวนไปพูดคุยกับสุดยอดสองทรานส์เจนเดอร์ที่เป็นที่รู้จักในสังคมกับ ‘จิ๊บ – ณภัค มหาอุดมพร’ Female To Male และ ‘รริน – รริน สมอุ่น’ Male To Female กับเรื่องราวชีวิตวัยเด็ก การตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อเปลี่ยนชีวิตหลังก้าวข้ามเพศ  หวังให้เสียงตัวอักษร “T” เป็นพลังให้ LGBTQIA+ ได้รับการเข้าใจมากยิ่งขึ้น

PR Matter

28 June 2022

เจาะลึกตลาดสุขภาพ LGBT

ตลาดสุขภาพ LGBT : ท่ามกลางปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นปัญหาสำคัญ ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ สถานการณ์การแพร่ระบาด และข้อปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคฯ

PR Matter

6 July 2021