fbpx

Silver Gen นักช้อปที่ร่ำรวยเงินและเวลา แต่นักการตลาดลืม

การศึกษาชิ้นใหม่โดย วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย พบว่านักช้อปรุ่น Silver Gen กลายเป็นกลุ่มที่ถูกลืมและละเลย แต่พวกเขากำลังเบ่งบาน เป็นคนรุ่นที่มีใจเป็นอิสระ มีทั้งเงินและเวลามากที่สุด ตลาดของกลุ่ม Silver Gen กำลังเติบโตและเป็นโอกาสทางธุรกิจสำคัญของทุกๆ แบรนด์

PR Matter

14 December 2021