fbpx

เปิดพฤติกรรมผู้บริโภคระดับ อีลิท (Elite)

มาสเตอร์การ์ดมองเห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ระดับอีลิทในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมด้านความบันเทิง และบริการผ่านมือถือต่าง ๆ ด้วยยอดการใช้ที่พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิถีใหม่ของคนเมือง ร้านอาหารที่ต้องปรับมานำเสนอประสบการณ์แบบ 360 องศาภายใต้บรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับการออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน และการท่องเที่ยวที่ต้องสามารถออกแบบให้เฉพาะบุคคลมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นอินไซต์สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคระดับอีลิท

PR Matter

8 June 2022

เปิด Insight พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงซัมเมอร์

TikTok รวบรวมข้อมูลอินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์และซัมเมอร์ ร่วมจุดประกายให้กับแบรนด์และธุรกิจเล็งเห็นโอกาสและทิศทางการวางแผนการตลาดและแคมเปญในปีนี้ก่อนใคร

PR Matter

15 February 2022