fbpx

Personal Branding : Ultimate Strategy Guide (4) การสร้างแบรนด์บุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

หลังจากที่กำหนดเอกลักษณ์ ตัวตนของแบรนด์บุคคล และเส้นเรื่องราวได้แล้ว ถึงเวลาที่จะยกระดับการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์บุคคลกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เรียนรู้ทีละขั้นตอนของการสร้างแบรนด์บุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ โดย ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสื่อสาร

ประเด็น การสร้างแบรนด์บุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

  • 5 คุณลักษณะสำคัญ จำเป็นต้องรู้ในการสร้างแบรนด์บุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์
  • แนวทางการสร้างความน่าเชื่อของแบรนด์บุคคล ด้วย Social Proof

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.prmatter.com/personalbranding4

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

Android Podcast : https://anchor.fm/s/773a3dc0/podcast/rss

Spotify : https://open.spotify.com/show/3ZELiOMx4TobEK5eCWWOBP

สื่อสังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *