fbpx

ผลกระทบของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์

หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นักประชาสัมพันธ์หรือนักสื่อสาร น่าจะได้เรียนรู้และพอเข้าใจถึงความสำคัญและแนวคิดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA กันบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจสงสัยว่า เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการทำงานประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร เชิญมาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ ผลกระทบของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์ โดย ดลฤดี ไชยสมบัติและสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

ประเด็น ผลกระทบของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์

  • แนวคิดและหลักสำคัญที่นักสื่อสารต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
  • ผลกระทบของ PDPA ต่องานสื่อมวลชนสัมพันธ์
  • ผลกระทบของ PDPA ต่อแผนการสื่อสาร
  • สรุป Checklist สำคัญของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.prmatter.com/pdpainpr

ข้อมูลอ้างอิงประกอบเพิ่มเติม

สรุป สาระสาคัญพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ The . Personal Data Protection Act ศ . 2562

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

Android Podcast : https://anchor.fm/s/773a3dc0/podcast/rss

Spotify : https://open.spotify.com/show/3ZELiOMx4TobEK5eCWWOBP

pdpa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *