fbpx

TIKTOK เผยข้อมูลตลาดผู้บริโภคภาคอีสาน ชอปปิ้งเก่ง!

ในปี 2565 ประชากรไทยมากกว่า 78% เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต[1] และดิจิทัลแพลตฟอร์มได้กลายเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค จากข้อมูลของ กสทช.ระบุว่า 60% ของคนไทยได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ 69% มักจะใช้สำหรับค้นหาข้อมูล อัปเดตข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน 63% ดูวิดีโอ 60% มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ 59% และที่น่าสนใจคือ 46% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์[2] 

นอกจากนี้การล็อกดาวน์ประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริยาย เพราะนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะเรียนออนไลน์กันเกือบ 100% แล้ว คนทำงานส่วนใหญ่ยังสามารถ work from home ได้อีกด้วย สิ่งที่ตามมาคือพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานและการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิด เมื่อผู้คนสามารถเรียนหรือทำงานออนไลน์ได้ ชีวิตในเมืองหลวงอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป เห็นได้จากสถิติของประชากรนอกภาคกลางที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้คนไทยมากกว่า 69% อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ [3] ซึ่งนับเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่แบรนด์สามารถขยายโอกาสในการเข้าถึงได้

TikTok

Online is everything ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกัน

จากการสำรวจของ TikTok [4] เราพบว่าผู้บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 84% มีส่วนร่วมกับสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 สื่อต่อวัน และ TikTok อยู่ใน 3 อันดับแรกของแพลตฟอร์มที่พวกเขาส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน ที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกรุงเทพฯ ต่างมีทัศนคติและความคล้ายคลึงกันในแง่พฤติกรรม ที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงโลกดิจิทัลได้อย่างลึกซึ้ง พวกเขามักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันหรือท่องโลกออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น (ผู้ใช้ TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82% เทียบกับผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ 89%) นอกจากนี้ ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และถือเป็นกลุ่ม Early Adopter ที่ชอบเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ (ผู้ใช้ TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63% เทียบกับผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ 64%) ตามผลสำรวจของกสทช. ยังพบข้อมูลอินไซต์ของพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกว่า พวกเขาอยู่ในอันดับหนึ่งที่โลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และซื้อของผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก โดยที่แม้แต่กรุงเทพฯ ยังตามมาเป็นลำดับ 3 ซึ่งนั่นหมายความว่า โฆษณาออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่แบรนด์สามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มีการตอบสนองกับแบรนด์ได้อย่างแน่นอน และจากบริบทนี้ เท่ากับว่าผู้บริโภคที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กลายเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่แบรนด์ควรจะพิจารณาเพื่อเข้าถึงต่อไป เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ นั้น มีความใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง

tiktok

เผยข้อมูลอินไซต์ TikTok ครองใจผู้บริโภคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสพสื่อแบบเดิมน้อยลงมาก โดย 96% ใช้เวลาบนโลกออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่า 5.21 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่า 3.5 เท่าของสื่อโทรทัศน์  และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ถือข้อมูลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เป็นหน้าจอส่วนตัวที่ตอบสนองความสนใจของปัจเจกบุคคล ในขณะที่โทรทัศน์อาจหมายถึงการแบ่งปันหน้าจอระหว่างคนในครอบครัว การที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาออนไลน์เกือบ 6 ชั่วโมงต่อวันนั้น โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มที่สร้างความบันเทิงที่เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยต่อวันในกิจกรรมออนไลน์ และเพื่อเจาะลึกผู้ใช้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ TikTok  จึงทำการสำรวจเชิงลึกร่วมกับ Toluna[4] พบว่าผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาเกือบ 2.3 ชั่วโมง (138 นาที) บน TikTok ซึ่งมากกว่าเวลาเฉลี่ยของผู้ใช้ในกรุงเทพฯ นับเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริโภคคอนเทนต์เป็นอันดับหนึ่งร่วมกัน

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมบน TikTok สูงมาก พวกเขาไม่เพียงแค่เข้ามากดดูหรือไถฟีดไปเรื่อยๆ แต่ยังมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น like share หรือ comment สิ่งที่โดดเด่นมากคือ ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะสร้างเนื้อหาบน TikTok มากกว่า 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และมีแนวโน้มที่จะคลิกโฆษณามากขึ้น 2 เท่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ ซึ่งหมวดหมู่ยอดนิยมที่ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่นชอบได้แก่ ความบันเทิง อาหาร การแสดงความสามารถ แฟชั่นและความสวยความงาม ซึ่งมีแนวโน้มรับชมและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาแฟชั่นมากกว่า 1.2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ

คอนเทนต์ที่สามารถจุดประกายความคิดให้แบรนด์และเอเจนซี่ สร้างการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน TikTok ได้แก่ ความบันเทิง (เช่น วิดีโอตลก มีม มิวสิควิดีโอ ฯลฯ) อาหาร (เช่น การเตรียมอาหาร ฯลฯ) ความสามารถพิเศษ (เช่น ร้องเพลง เต้น ฯลฯ) โดยมีแนวโน้มที่จะสนใจมากกว่าผู้บริโภคที่ไม่ใช่ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.14 เท่า ความงาม (เช่น การสอนแต่งหน้า กิจวัตรการดูแลผิว ฯลฯ) ที่มีแนวโน้มมากกว่าผู้บริโภคที่ไม่ใช่ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.20 เท่า แฟชั่น (เช่น OOTD ไอเดียการแต่งตัว ฯลฯ) มีแนวโน้มมากกว่าผู้บริโภคที่ไม่ใช่ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.28 เท่า รวมถึงคอนเทนต์ประเภท แฟชั่น บ้านและสวน แม่และเด็ก ที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ในการเริ่มเข้าถึงผู้บริโภค

tiktok

ช้อปปิ้งออนไลน์ กลายเป็น Now normal ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การช้อปปิ้งออนไลน์ได้กลายเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสำรวจของเราพบว่า ผู้บริโภค TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ในทุกๆ 10 คนซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และ 37% ของผู้บริโภค TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซื้อของออนไลน์อย่างน้อยทุกๆ 2 ถึง 3 สัปดาห์ประโยชน์ที่มาจากการช็อปปิ้งออนไลน์นั้น ผู้บริโภค TikTok ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิดใจมากขึ้นและเต็มใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่ต้องลองสินค้าก่อน 55% ของผู้บริโภค TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมรับว่ามั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องลองก่อนซื้อ นอกจากนี้ 34% ของผู้บริโภค TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซื้อผลิตภัณฑ์จากการดูไลฟ์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และตัวเลขนี้มีแนวโน้มมากกว่าผู้บริโภค TikTok ในกรุงเทพฯ 1.2 เท่า แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถวหน้าของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สำรวจช่องทางความบันเทิงอื่นๆ เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ โดยหมวดหมู่ยอดนิยม ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

  • ความงามและการดูแลส่วนบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอาง อุปกรณ์อาบน้ำ ฯลฯ)
  • แฟชั่นและเครื่องประดับ (เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ)
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ทีวี ฯลฯ)
  • อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น อาหารสด อาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง อาหารกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ของใช้ในครัวเรือน (เช่น ผงซักฟอก การจัดเก็บและการจัดระเบียบ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ)
  • ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (เช่น การซื้อแอป เครดิตเกม บัตรกำนัลดิจิทัล ฯลฯ)

และเมื่อถามถึงการซื้อออนไลน์ครั้งล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทุกหมวด) ใช้จ่ายเฉลี่ย 2,800 บาทต่อคน ซึ่งมากกว่า ผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯถึง 1.3 เท่า ซึ่ง 98% ของผู้บริโภค TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเนื่องจากเป็นช่องทางที่พวกเขาชอบ ดังนั้นแบรนด์ที่มองเป็นเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีหน้าร้านออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสะดวกสบาย 6 ใน 10 ของผู้บริโภค TikTok ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังวางแผนที่จะซื้อจากแบรนด์เดียวกันหรือลองผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ปัจจุบันของพวกเขาต่อไป

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความกระตือรือร้นและต้องการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดย TikTok เป็นหนึ่งใน 3 แพลตฟอร์มชั้นนำที่พวกเขาใช้ ซึ่งมากกว่า 72% ของผู้บริโภคชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ TikTok ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ 67% ของผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่พวกเขาเห็นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ต่างๆ จะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับคอนเทนต์ “บันเทิง” ที่พวกเขาต้องการมากที่สุดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดย 43% ของผู้ใช้เห็นด้วยว่าโฆษณาออนไลน์ที่น่าดึงดูดที่สุดคือโฆษณาที่สร้างความบันเทิง และเมื่อเทียบกับโฆษณาแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โฆษณา TikTok ดีกว่าเพราะผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่าโฆษณาบน TikTok ให้ความบันเทิงและสร้างสรรค์มากกว่า และความพิเศษที่สร้างความแตกต่างที่พบจากการสำรวจ คือผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครึ่งหนึ่งยอมรับว่าติดตามบัญชีตามภูมิภาค เนื่องจากพวกเขาพบว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่จากบัญชีเหล่านั้น นอกจากจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความสนใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความเป็นเนื้อแท้ที่เข้าถึงตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริง

TikTok

TikTok สร้างโอกาสให้ธุรกิจในทุกภูมิภาค

“สำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน TikTok  นอกจากโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับแบรนด์ที่จะช่วยสร้างการค้นพบ การมีส่วนร่วม ตลอดจนการตอบรับจากผู้บริโภคแล้ว แบรนด์เองยังสามารถเชื่อมโยงกับบรรดาครีเอเตอร์ในพื้นที่ ที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เข้ากับบริบทและชนะใจคนในท้องถิ่นได้ที่ TikTok Creator Market Place ที่มีความหลากหลาย ในทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ การพลิกวงการเพื่อเข้าถึงตลาดภูมิภาค ด้วยข้อมูลอินไซต์เหล่านี้ จะเพิ่มโอกาสทำธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป”

สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing – Thailand, TikTok 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *