fbpx

1-2 มกราคม 2565 ชวนเที่ยวอยุธยา มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

อยุธยา จัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง” วันที่ 1 – 2 มกราคม พ.ศ. 2565 มุ่งหวังให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนให้เป็นที่รู้จัก

PR Matter

29 December 2021