fbpx

สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ ชี้กุญแจเปลี่ยนเมือง คน ความรู้ เงิน

เปิดตัว “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”  พร้อมจัดแสดงผลงานการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ของบพท. ที่จะนำมาใช้ผลักดันการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแนวทางการเติบโต ชี้รหัสสำคัญของการเปลี่ยนเมืองอยู่ที่ความรู้-คน-เงินทุน

PR Matter

2 March 2022