fbpx

บริการตรวจสารปนเปื้อน กระท่อม กัญชา-กัญชง

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เปิดแล็บให้บริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญและหาสารปนเปื้อนในพืช “กระท่อม” ต่อจาก “กัญชา-กัญชง” หนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

PR Matter

27 April 2022