fbpx

เปิด “ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำจืด” ชั้นใต้ดินแห่งแรกในไทย

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย เปิดเยี่ยมชมระบบการบำบัดน้ำเสียใต้ดิน “ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ” พื้นที่ใต้ดินเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดแสดงอควาเรียมพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งแรกในไทย

PR Matter

14 December 2022