fbpx

โรคผมร่วงเป็นหย่อม ภัยเรื้อรัง เยียวยาได้

โรคผมร่วงเป็นหย่อม หรือชื่อทางการแพทย์ คือ โรค Alopecia areata เป็นโรคผมร่วงที่ผมจะหลุดร่วงเป็นหย่อมๆ ที่ศีรษะ หรือขนบริเวณอื่นในร่างกาย ซึ่งผมหลุดร่วงเป็นหย่อม อาจเริ่มจากหย่อมเดียว และกระจายเป็นหลายหย่อม อาจลุกลามเป็นผมร่วงทั้งศีรษะ หรืออาจเกิดขึ้นกับขนบริเวณอื่นในร่างกายร่วงทั้งหมดได้

PR Matter

5 April 2022