fbpx

แนวทางสื่อสารองค์กร กรณีสงครามอิสราเอล

ขณะนี้มีการสงครามอยู่ระหว่างประเทศอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2023 โดยกลุ่มฮามาสได้โจมตีฉนวนกาซาที่อิสราเอลครอบครัวอยู่ และทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปกว่า 2,000 ราย ในจำนวนนี้มีคนไทย 18 ราย ปัจจุบันอิสราเอลได้ปิดกั้นชายแดนและหยุดส่งพลังงานไฟฟ้า อาหาร และเชื้อเพลิงไปทั้งหมด

PR Matter

16 October 2023