fbpx

รู้หรือไม่ แต่ละวันควรดื่มน้ำสะอาด ตามกฎ 8×8

น้ำคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของเราในทุกวัน เพราะเป็นองค์ประกอบในร่างกายมนุษย์ถึง 70% ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉลี่ยเราควรดื่มน้ำสะอาด 8 ออนซ์ (237 มล.) จำนวนแปด 8 ครั้งต่อวัน (ตามกฎ 8×8) แน่นอนว่าถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย จนอาจก่อให้เกิดโรคร้ายได้เลยทีเดียว 

PR Matter

15 February 2022