fbpx

สวิตเซอร์แลนด์ครอง แชมป์อันดับ 1 ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก

CS Global Partners บริษัทการตลาดและที่ปรึกษาของภาครัฐชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่รายงาน World Citizenship Report (WCR) ที่หลายฝ่ายตั้งตารอคอย โดยมีการจัดทำดัชนี World Citizenship Index (WCI) เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ จากมุมมองของพลเมืองทั่วโลก ด้วยการประเมิน 187 ประเทศและดินแดน ใน 5 ปัจจัยหลักที่กำหนดความเป็นพลเมืองของพลเมืองทั่วโลก

PR Matter

15 January 2022