fbpx

บทเรียนประชาสัมพันธ์สไตล์ Taylor Swift

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยง Swiftie หรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารและทีมสื่อสารของ Taylor Swift นั้นมีความเป็นมืออาชีพและเก่งกล้ามาก ถึงเวลาที่นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ต้องมาถอดบทเรียนและเรียนรู้ไปด้วยกัน

PR Matter

18 October 2023