fbpx

Medlab Asia & Asia Health 2022

อิมแพ็ค จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ต ชูงานแสดงเครื่องมือแพทย์ชั้นนำระดับอาเซียน ‘Medlab Asia & Asia Health 2022’ เปิดตัวที่ไทยเป็นครั้งแรก ยกทัพนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และประชุมวิชาการทางการแพทย์ และองค์ความรู้ใหม่ที่จะเปลี่ยนอนาคตทางการแพทย์ของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนสมาคมทางการแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน

PR Matter

25 August 2022