fbpx

TIKTOK เผยข้อมูลตลาดผู้บริโภคภาคอีสาน ชอปปิ้งเก่ง!

ในปี 2565 ประชากรไทยมากกว่า 78% เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต[1] และดิจิทัลแพลตฟอร์มได้กลายเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค จากข้อมูลของ กสทช.ระบุว่า 60% ของคนไทยได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ 69% มักจะใช้สำหรับค้นหาข้อมูล อัปเดตข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน 63% ดูวิดีโอ 60% มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ 59% และที่น่าสนใจคือ 46% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์[2] 

PR Matter

31 March 2022

เผยความลับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ความงามไทย 2021

Mintel เผยผลสำรวจชี้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามมีโอกาสเติบโตในไทย เหตุผู้บริโภคกังวลเรื่องปัญหาผิวพรรณ และขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

PR Matter

30 June 2021