fbpx

5 ข้อคิดก่อนตอบกลับประเด็นร้อนในสังคม

แบรนด์หรือองค์กรมักถูกคาดหวังให้แสดงจุดยืน หรือ ออกมากล่าวถึงประเด็นสังคม กระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วันนี้ จึงอยากมาเสนอแนะแนวทางในการคิด พิจารณา เพื่อตัดสินใจในการสื่อสาร เพื่อป้องกันกระแสตีกลับจากเรื่องเล็ก ๆ กลายเป็นกองไฟวิกฤต

PR Matter

4 November 2021