fbpx

กุ้งเครย์ฟิช ทางรอด ? ทางรวย ?

ในโลกที่เผชิญกับประเด็นความไม่มั่นคงทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย กุ้งเครย์ฟิชกลายเป็นทางเลือกใหม่ของอาหาร วันนี้ Singapore Crawfish บริษัทชั้นนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช เพื่อเป็นทางออกใหม่ในการต่อสู้กับภาวะขาดแคลนอาหารในภูมิภาคนี้

PR Matter

18 October 2023