fbpx

Stress Awareness Day

Stress Awareness Day เป็นวันแห่งการรับรู้เรื่องความเครียด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียด จัดขึ้นในวันพุธแรกของเดือนพฤศจิกายน โดยในวันนี้ ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการลดความเครียดในทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบำบัดและขจัดความเครียดในทุกประเทศ

PR Matter

3 November 2021