fbpx

Ion (ไอออน) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

“ยิ่งปริมาณไอออนในอากาศยิ่งสูง คุณภาพอากาศบริเวณนั้นยิ่งดี” เพราะแสดงว่าเชื้อโรคและมลพิษบริเวณนั้นจะมีปริมาณน้อย  “ไอออน” คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไม “ไอออน” ถึงกลายเป็นฮีโร่สำคัญของสภาพอากาศ และส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและระบบนิเวศอย่างไร

PR Matter

9 September 2022

มีบ้าน ต้องรู้ 5 เทรนด์มาแรง 2022

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 2 ปี รวมถึงวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกบริบทของการใช้ชีวิต และการทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลกวิถีใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของวันนี้ หรือ ‘Now Normal’ ที่ทุกคนเริ่มคุ้นเคย เรียนรู้ที่จะวางแผน และปรับชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ เอสซีจี ในฐานะ Innovative leader ในวงการวัสดุก่อสร้าง อาคารและที่อยู่อาศัยจึงนำแนวคิด “นวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” (SCG for Smart Living, Smart City) มาผสานกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป พร้อมแนะนำเป็น 5 เทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างแห่งปี 2022 เพื่อตอบโจทย์วิถี Now Normal  สร้างคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ให้กับทุกๆ คน

PR Matter

20 December 2021