fbpx

โอซากาเตรียมจัด มหกรรม EXPO 2025

คณะกรรมการบริหารของ Midosuji Party ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลระดับจังหวัดและเทศบาลเมืองโอซากา รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานเลี้ยงเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรม EXPO 2025 ณ เมืองโอซากาในภูมิภาคคันไซ

PR Matter

14 December 2021