fbpx

อนาคตทีวีไทย แบบไหนโดนใจเป้าหมาย

ช่วงวิกฤตโควิด กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเสพสื่อในหลายด้าน เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ กระแส Over the Top (OTT) หรือการเสพสื่อทีวีแบบสตรีมมิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาเรียนรู้และปรับตัวเนื้อหาให้สอดคล้องกับอนาคตทีวีไทยในปี 2023 กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

30 November 2022