fbpx

World Toilet Day

ฟังดูเหมือนไร้สาระ รู้หรือไม่ 3.6 พันล้านคนทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำ (toilet) ที่ดีและเหมาะสมได้ นั่นคือ จุดเริ่มต้นของการรณรงค์ วันห้องน้ำสากล เป็นปีแรก 2021 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการห้องน้ำอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตาม ที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำที่ดีและปลอดภัย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายของผู้ใช้ได้ การจัดการระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ชายหาด หรือ กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมทั้งเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังสาธารณชนในวงกว้าง

PR Matter

7 November 2021