fbpx

มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เชิญร่วมงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2564 : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานพื้นบ้าน มรดกภูมิปัญญาไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PR Matter

2 December 2021