fbpx

แพทย์เตือน ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival Hemorrhage)

การที่มีเลือดอยู่ระหว่างเยื่อบุตากับผนังตาขาวเป็นภาวะที่พบได้บ่อย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะมาพบจักษุแพทย์ โดยภาวะนี้เกิดจากเส้นเลือดฝอยที่อยู่ระหว่างเยื่อบุตาและตาขาวฉีกขาด โดยสาเหตุนั้นยังไม่สามาระบุได้อย่างแน่ชัดแต่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เพราะเส้นเลือดใต้เยื่อบุตาเป็นส่วนที่บอบบาง เปราะ และแตกได้ง่าย

PR Matter

31 May 2022