fbpx

Employee Engagement Execution สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการสื่อสาร

เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากความสำเร็จขององค์กรชั้นนำในการสร้างความผูกผันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้วยประเด็น วิะีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและเสริมศักยภาพของพนักงาน ร่วมเรียนรู้ไปกับแขกรับเชิญพิเศษ ภวินท์ ศรีเกษมสุข AVP Internal Communication ธนาคารกรุงไทย ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

21 December 2022

Employee Engagement Strategies สร้างอนาคตองค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เตรียมพร้อมสำหรับปี 2023 ได้เวลาทบทวนกลยุทธ์เพื่อสร้างอนาคตองค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน เรียนรู้และพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรใน 3 กลยุทธ์ได้แก่ Say | Stay | Strive กับแขกรับเชิญพิเศษ ภวินท์ ศรีเกษมสุข AVP Internal Communication ธนาคารกรุงไทย ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

15 December 2022

อนาคตทีวีไทย แบบไหนโดนใจเป้าหมาย (ตอนที่ 2)

พฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ เกิดการเปลี่ยนช่วงวิกฤตโควิด กระแส Over the Top (OTT) กลายเป็นเทรนด์สุดฮิต ถึงเวลาที่นักสื่อสารต้องรู้และปรับตัว ร่วมเรียนรู้ไปกับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

7 December 2022

อนาคตทีวีไทย แบบไหนโดนใจเป้าหมาย (ตอนที่ 1)

ช่วงวิกฤตโควิด กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเสพสื่อในหลายด้าน เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ กระแส Over the Top (OTT) หรือการเสพสื่อทีวีแบบสตรีมมิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาเรียนรู้และปรับตัวเนื้อหาให้สอดคล้องกับอนาคตทีวีไทยในปี 2023 กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

30 November 2022

Free Webinar เทคนิคปั้นแบรนด์ SMEs สร้างลูกค้าระดับ VVIP

ช่วงวิกฤตโควิด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐกิจ และสังคมหลายประการ แม้ว่าวิกฤตจะผ่านพ้นและเริ่มคลี่คลายแล้ว หลายสิ่งยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาภาคธุรกิจและองค์กรต่างต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน ชื่อเสียงองค์กร ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ กลายเป็นสิ่งสำคัญ อันเกิดจากการบริหารสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสาร โดย พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

22 September 2022

Free Webinar เทคนิคการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์หลังวิกฤตโควิด

ช่วงวิกฤตโควิด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐกิจ และสังคมหลายประการ แม้ว่าวิกฤตจะผ่านพ้นและเริ่มคลี่คลายแล้ว หลายสิ่งยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาภาคธุรกิจและองค์กรต่างต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน ชื่อเสียงองค์กร ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ กลายเป็นสิ่งสำคัญ อันเกิดจากการบริหารสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสาร โดย พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

9 September 2022

เทคนิคสร้างประเด็นสดใหม่ให้ปัง (Evergreen Content)

หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยกับบทความแบบ Evergreen Content ปัจจุบัน มีความสำคัญต่องานประชาสัมพันธ์มาก ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย แต่ยังเพิ่มโอกาสการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วย เรียนรู้วิธีการเขียน Evergreen Content กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

17 August 2022

KPIs ที่ต้องมีในงายประชาสัมพันธ์ ปี 2023

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคและบริบทของสังคม นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดผลความสำเร็จที่จะต้องมี ในงานประชาสัมพันธ์ปี 2023 กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

10 August 2022

เปิด 5 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ ต้องมี ปี 2023

ได้เวลาเตรียมความพร้อมกับแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป เรียนรู้ 5 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องมี ในปี 2023 ก่อนจะสายเกินแก้ โดย ดลฤดี ไชยสมบัติและสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

20 July 2022

ผลกระทบของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์

หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นักประชาสัมพันธ์หรือนักสื่อสาร น่าจะได้เรียนรู้และพอเข้าใจถึงความสำคัญและแนวคิดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA กันบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจสงสัยว่า เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการทำงานประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร เชิญมาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ ผลกระทบของ PDPA ในงานประชาสัมพันธ์ โดย ดลฤดี ไชยสมบัติและสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

6 July 2022

เขียนข่าวอย่างไร ให้ติดหน้าแรก google search

ข่าวแจกในยุคนี้ของนักประชาสัมพันธ์เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่เพียงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนเท่านั้น ยังต้องส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหาข่าวสารขององค์การหรือแบรนด์ผ่าน google ได้ง่ายด้วย วันนี้มาเรียนรู้วิธีการแต่ละขั้นตอน กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

15 June 2022

5 เทคนิคแก้ปัญหา เมื่อนักพีอาร์จัดงานแล้ว แป๊ก!

หลายคนคงเคยจัดการแถลงข่าว สัมภาษณ์พิเศษ เปิดตัวสินค้า แล้วทุกอย่างไม่เป็นดั่งฝัน เกิดปัญหาเหนือความคาดหมาย ทำให้งานที่เตรียมไว้ไม่สำเร็จเท่าใดนัก วันนี้ มาติดตาม 5 เทคนิคแก้ปัญหา หลังจัดงานแล้วแป๊ก โดย ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

PR Matter

1 June 2022
1 2 3