fbpx

เผยเทรนด์ความงามยุค นาว นอร์มอล

นาว นอร์มอล ยุคแห่งการปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต้องระมัดระวังกับภาวะเสี่ยงติดเชื้อที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การออกจากบ้านบ่อยๆ ถือเป็นความเสี่ยงของการรับเชื้อโรค การอยู่บ้านจึงถือเป็นการเลี่ยงโอกาสรับความเสี่ยงนี้ได้ดี แต่ทั้งนี้ในยุคที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การดูแลผิวด้วยการล้างหน้าและใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การฉีดฟิลเลอร์จึงเป็นเทรนด์ความงามที่ได้รับความนิยมสอดรับกับนาว นอร์มอล เป็นการทำความงามที่เห็นผลจริง คุ้มค่า และอยู่ได้นานในระยะเวลาหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องออกนอกบ้านบ่อยๆ ลดความเสี่ยงได้

PR Matter

10 December 2021