fbpx

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ขาดคน รับเพิ่มสูงถึง 76%

ภาพรวมความต้องการแรงงานทั่วประเทศมีการเปิดรับรวม 1,746,346 อัตรา (การเปิดรับรายเดือนรวมกัน) เพิ่มขึ้น  10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่รับพนักงานเติบโตมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว เติบโตถึง  76% ธุรกิจโรงแรม  39% 

PR Matter

16 November 2023