fbpx

Medlab Asia & Asia Health ดันไทย ศูนย์กลางการแพทย์

ความร่วมมือระหว่าง Medlab Asia & Asia Health และสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดงานควบคู่ตลอดทั้ง 3 วันการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Medlab Asia & Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ ครอบคลุมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จัดขึ้นพร้อมกับงานประชุมประจำปีสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย  

Medlab Asia

บริษัท อินฟอร์มา มาเก็ตส์ และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กชิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน Medlab Asia & Asia health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการสร้างความรู้ใหม่ด้านงานวิชาการทางแพทย์และด้านงานปราศจากเชื้อในระดับอาเซียน

งาน Medlab Asia & Asia Health จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ควบคู่กับงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทั้งความก้าวหน้าในเครื่องมือแพทย์  ความท้าทายในการประมวลผลใหม่ การฆ่าเชื้อด้วยกล้องเอนโดสโคป  การติดตามกระบวนการฆ่าเชื้อแบบวงจร  แนวทางการฆ่าเชื้อ การฝึกอบรมบุคลากร และการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน

พว. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) กล่าวถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ว่า “สมาคมฯ มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ในงาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การใช้เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อและการขนส่งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การเป็นพันธมิตรกับ Medlab Asia & Asia Health จะมอบโอกาสที่ดีในการหารือทางการค้าและสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการขั้นสูงที่ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต”  

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการโดยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จะเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมการแพทย์และการพยาบาลในระดับภูมิภาคเอเซีย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับความก้าวหน้าล่าสุดในการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรง และเสียชีวิต

Medlab Asia

นายทอม โคลแมน ผู้อำนวยการจัดงาน บริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ CSSA จะมีคุณค่ามากเมื่อเราใช้ประโยชน์จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานด้านปราศจากเชื้อ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการดูแลสุขภาพอย่างไรในอนาคต และวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ), Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) สามารถยกระดับและขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่อไปได้”  

ทั้งนี้ คาดว่า งาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 7,000 ราย จากกว่า 50 ประเทศ รวมถึงมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 500 รายมานำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดที่ทำให้โลกของการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเครื่องมือแพทย์และความก้าวของเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง 6 ประเภทหลัก ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป การถ่ายภาพและการวินิจฉัย วัสดุทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งและสินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพและบริการทั่วไป การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ  

นอกจากพื้นที่จัดแสดงเครื่องมือแพทย์แล้ว ภายในงานยังมีการประชุมทางการแพทย์อีก 8 หัวข้อ ในส่วนของ Asia Health ได้แก่ การประชุมด้านรังสีวิทยา การประชุมด้านการทำให้ปราศจากเชื้อ สัมมนาเพื่อภาคธุรกิจที่จะพูดถึงการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกสำหรับการประชุมดิจิทัลเฮลท์ การประชุมด้านการพยาบาล การสัมมนาอนาคตทางการแพทย์ ประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประชุมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและการควบคุมการติดเชื้อ โดยหัวข้อสัมมนาในส่วนของ Medlab Asia จำนวน 6 การประชุม ได้แก่ การจัดการห้องปฏิบัติการ เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก การวินิจฉัยระดับโมเลกุล และโลหิตวิทยา และหัวข้อใหม่สำหรับปีนี้ คือ วิทยาภูมิคุ้มกัน

Medlab Asia

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากความร่วมมือกับ CSSA แล้ว งาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการร่วมทางการแพทย์ระหว่างประเทศ”   ทั้งนี้ งาน Medlab Asia & Asia Health เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากทั่วเอเชีย ในการพบปะและดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น Randox Laboratories Ltd, Sansure Biotech, Autobio, GC Labs, Quotient และ Snibe ซึ่งตอบรับการร่วมงานนี้แล้ว

เกี่ยวกับ Medlab Asia & Asia Health

งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ Medlab Asia & Asia Health ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเป็นเวทีสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย เพื่อได้นำเสนอ สาธิตเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรม รวมถึงสร้างเครือข่าย

เว็บไซต์:https://www.medlabasia.com/ | https://www.medlabasia.com/asiahealth

ไลน์ ออฟฟิเชียล: @medlab.asiahealth เฟสบุ๊ก: facebook.com/medlabseries   

ทวิตเตอร์:   @MedlabSeries

อินสตาแกรม: @medlab.series   

ข้อมูลผู้จัดงาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สร้างแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมและตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อการค้า นวัตกรรม และการเติบโตในธุรกิจ ในฐานะที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก อินฟอร์มาได้นำอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มมาออกสู่ตลาด พร้อมเพิ่มโอกาส และช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจตลอด 365 วัน อินฟอร์มา มาร์เก็ต เฮลท์แคร์ โกลบอล กรุ๊ป จัดงานแสดงเครื่องมือแพทย์ 15 งานทั่วโลก และประชุมวิชาการกว่า 110 หัวข้อ เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับโลก สนับสนุนผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 10,000 บริษัท และต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 720,000 ราย www.informamarkets.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค)

บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงานอีเวนท์ต่างๆ  อิมแพ็ค ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน  ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *