fbpx

Stress Awareness Day

Stress Awareness Day เป็นวันแห่งการรับรู้เรื่องความเครียด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียด จัดขึ้นในวันพุธแรกของเดือนพฤศจิกายน โดยในวันนี้ ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการลดความเครียดในทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบำบัดและขจัดความเครียดในทุกประเทศ

ความเครียด คือ อะไร 

ความเครียดเป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนเคยประสบกันมาแล้ว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเครียดทางอารมณ์หรือเครียดทางกาย เมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถจัดการความเครียดได้ จะส่งผลสุขภาพและความเป็นอยู่ของแต่ละคน ยิ่งหากมีอาการต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลต่อสุขภาพนำไปสู่โรคหัวใจ โรคกังวล ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอื่น ๆ การดูแลสุขภาพทางจิตให้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหัวใจสำคัญในการประคับประคองชีวิตให้เป็นปกติสุข

สัญญานหรืออาการของความเครียด

การรับรู้ถึงสัญญานหรืออาการของความเครียด เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ เพราะเมื่อรับรู้แล้ว จะช่วยให้พักหรือนำตนออกห่างจากสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเครียดได้ ทั้งในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัว บางครั้งความเครียดก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการที่เลวร้ายขึ้นต่อสุขภาพ ดังนั้น การรับรู้สัญญานจะช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น

สัญญานหรืออาการความเครียด อาจเกิดขึ้นจาก

 • อาการหมดแรง
 • หน้ามืด ความดันโลหิตสูง
 • ความกังวล
 • ความเศร้า
 • ตระคริว หรือ กล้ามเนื้อหดเกร็ง
 • หงุดหงิด
 • เจ็บหน้าอก

การเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดในระดับต่าง ๆ จะช่วยให้มีชีวิตและคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้น แต่อาการต่าง ๆ นั้น อาจควบคุมได้บ้าง หรือ หลีกเลี่ยงไม่ได้บ้าง การแสวงหาแนวทางจัดการหรือบริหารความเครียด จึงต้องใช้หลากหลายวิธีในการจัดการ อาทิ การหากิจกรรมผ่อนคลาย การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ การออกกำลังกาย การยอมรับสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถจัดการได้ การพูดคุยหรือปรึกษากับผู้อื่นที่จะสามารถช่วยเราลดความเครียดได้ เป็นต้น

แนวทางการจัดการความเครียด ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  Ways to deal with stress

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 03 2022

Time

All Day

More Info

Read More
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *