fbpx

National Cappuccino Day

ในสหรัฐอเมริกา คาปูชิโน เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสูงสุด มีสัดส่วนสูงสุดในร้านกาแฟ Seattle และ Starbucks จนทำให้เกิดเป็น วันคาปูชิโนแห่งชาติ (National Cappuccino Day) ขึ้น แต่ไม่ได้ระบุว่า หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นคนแรก

คาปูชิโน (Cappuccino) เกิดจากกาแฟเอสเพรสโซ ผสมกับ นมร้อน และฟองโฟม

เมื่อศตวรรษที่ 17 บาทหลวง มาโคร ดาวิอาโน (Marco d’Aviano) ในอิตาลี เป็นคนแรกที่ทำ คาปูชิโน ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้สรุปว่า คาปูชิโน เกิดขึ้นจากหนึ่งในคณะนักบวชภิกขาจาร (คาทอลิก) ที่ชื่อว่า คณะกาปูชิน (Capuchins)

อย่างไรก็ตาม กาแฟเริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เริ่มจาก เวียนนา ในปี 1805 คาปูชิโน รู้จักครั้งแรกในชื่อ คาปูซิเนอร์ (kapuziner) พบในร้านกาแฟที่เวียนนา ครั้งนั้น เป็นเครื่องดื่ม กาแฟผสมกับครีมและน้ำตาล และ คาปูชิโน ถูกเรียกเพื่ออธิบายถึง สีน้ำตาลของเสื้อคลุมคณะกาปูชิน ที่ถูกสวมใส่ในศตวรรษที่ 17 ของคณะกาปูชินในอิตาลีนั่นเอง

หลังจากนั้นในปี 1901 นักประดิษฐ์ ลุยกิ เบซเซรา ได้จดสิทธิบัตรเป็นคนแรกสำหรับเครื่องชงกาแฟ ซึ่งทำให้กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมและต้องการมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาในการใช้งานและเครื่องขนาดใหญ่ ทำให้มีใช้ในร้านกาแฟเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทำให้เครื่องชงกาแฟใช้งานขึ้นและแพร่หลายมากขึ้นทั่วทั้งอิตาลีและในหลายภูมิภาคของยุโรป และกระจายไปทั่วโลก

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 08 2022

Time

All Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *