fbpx

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
November 2022
movember

Movember

Movember เทศกาลประจำปีช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อปลุกจิตสำนึกของปัญหาสุขภาพของผู้ชาย เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลูกอัณฑะและการฆ่าตัวตายของผู้ชาย ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนโฉมหน้าสุขภาพของผู้ชาย" ดำเนินการโดย มูลนิธิ Movember ...
01 - 07 Nov
All Day

Day of the Dead

วันแห่งความตาย ของประเทศเม็กซิโก โดยเฉพาะภาคกลางและใต้ เป็นวันหยุดสำหรับครอบครัวและเพื่อน เพื่อรวมตัวกันขอพรและรำลึกถึงเพื่อนและสมาชิกครองครัวที่เสียชีวิต ...
02 Nov
All Day

Stress Awareness Day

Stress Awareness Day เป็นวันแห่งการรับรู้เรื่องความเครียด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียด จัดขึ้นในวันพุธแรกของเดือนพฤศจิกายน โดยในวันนี้ ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการลดความเครียดในทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบำบัดและขจัดความเครียดในทุกประเทศ ...
03 Nov
All Day

Guy Fawkes : BonFire Night

กาย ฟอกส์ (Guy Fawkes) รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า กวีโด ฟอกส์ (Guido Fawkes) ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ขณะสู้รบให้กับสเปน ในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มคาทอลิกอังกฤษ ร่วมวางแผนระเบิด (Gunpowder Plot) อาคารรัฐสภา หรือพระราชวัง Westminster ในลอนดอน เพื่อลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าเจมส์ที่ 1 (King James I) ในปี 1605 แต่ไม่สำเร็จ ...
05 Nov
All Day
tsunami

World Tsunami Awareness Day

เมื่อปี 2015 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นวันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก (World Tsunami Awareness Day) เพื่อให้แต่ละประเทศ องค์กรท้องถิ่นและนานาชาติ รณรงค์สร้างการรับรู้และแบ่งปันนวัตกรรมหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยสึนามิ ...
05 Nov
All Day

National Cappuccino Day

ในสหรัฐอเมริกา คาปูชิโน เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสูงสุด มีสัดส่วนสูงสุดในร้านกาแฟ Seattle และ Starbucks จนทำให้เกิดเป็น วันคาปูชิโนแห่งชาติ (National Cappuccino Day) ขึ้น แต่ไม่ได้ระบุว่า หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นคนแรก ...
08 Nov
All Day
science

World Science Day for Peace and Development

ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น วันวิทยาศาสตร์สากลเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (World Science Day for Peace and Development) เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มสาธารณชนวงกว้าง ...
10 Nov
All Day
Diabetes

World Diabetes Day

ทั่วโลก มีผู้ประสบปัญหากับโรคเบาหวาน (Diabetes) ประมาณ 422 ล้านรายในปี 2014 เปรีบเทียบกับอดีตมีเพียง 108 ล้านราย ในปี 1980 หรือเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่ามาตั้งแต่ปี 1980 และเพิ่มขึ้นจาก 4.7% - 8.5% ในประชากรผู้ใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเกินขนาด หรือ อ้วน โดยในรอบสิบปีที่ผ่านมา โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง - ต่ำ มากกว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ...
14 Nov
All Day
tolerance

International Day for Tolerance

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนด วันแห่งการยอมรับความคิดเห็นสากล (International Day for Tolerance) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันในวัฒนธรรมและสังคมต่าง ๆ ซึ่งประเด็นนี้อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในทุกยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงและความขัดแย้งอันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่มีใครต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ...
16 Nov
All Day
Philosophy

World Philosophy Day

ปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นอยู่ อะไรที่ต้องรู้ อะไรที่เป็นสิ่งหรือการกระทำที่ผิด อะไรที่เป็นสิ่งหรือการกระทำที่ถูก รากคำศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณคำว่า phílosophía หมายถึง ความรักในความรู้ (the love of wisdom) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของกระบวนความคิดของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีความหมายในชีวิตมาก ๆ ...
18 Nov
All Day

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
toilet

World Toilet Day

ฟังดูเหมือนไร้สาระ รู้หรือไม่ 3.6 พันล้านคนทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำ (toilet) ที่ดีและเหมาะสมได้ นั่นคือ จุดเริ่มต้นของการรณรงค์ วันห้องน้ำสากล เป็นปีแรก 2021 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการห้องน้ำอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตาม ที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำที่ดีและปลอดภัย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายของผู้ใช้ได้ การจัดการระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ชายหาด หรือ กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมทั้งเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังสาธารณชนในวงกว้าง ...
19 Nov
All Day
No event found!
Load More