fbpx

สื่อสารภายใน ได้ใจพนักงาน องค์กรแข็งแกร่ง (Internal Communication)

พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น สื่อสารภายใน ได้ใจพนักงาน องค์กรแข็งแกร่ง (Internal Communication) กับ สราวุธ บูรพาพัธ และแขกพิเศษ ภวินท์ ศรีเกษมสุข Assistant Vice President Internal Communication ธนาคารกรุงไทย สองผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

ประมวลสาระสำคัญ องค์การที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแห่งนานาชาติ จัดทำรายงานการสำรวจล่าสุด ปี 2021-2022

– เผยทิศทางสื่อสารองค์กร

– กลุ่มอุตสาหกรรมที่งานสื่อสารจะเติบโต

– การพิจารณาเลือกบุคลากรด้านการสื่อสาร

– ทักษะจำเป็นสำหรับนักสื่อสารในอนาคต

กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรปี 2022

– สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบปีที่ผ่านมาของการสื่อสารภายในองค์กร

– กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง

– ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต กับ แนวทางการแก้ไข

– เทคนิคในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

ep8-internal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *