fbpx

EP.13 PR Matter Coaching Call : กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge

พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge เวลา 20.30-21.00 น. กับ ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสื่อสาร

ประเด็น กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge

  1. นิยามและความสำคัญ ของ Brand Knowledge
  2. กลยุทธ์การสร้าง Brand Knowledge
  3. กรณีศึกษาการสร้าง Brand Knowledge

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.prmatter.com/brand-knowledge/

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *