fbpx

เจาะลึกตลาดสุขภาพ LGBT

ตลาดสุขภาพ LGBT : ท่ามกลางปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นปัญหาสำคัญ ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ สถานการณ์การแพร่ระบาด และข้อปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคฯ

PR Matter

6 July 2021

เผยความลับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ความงามไทย 2021

Mintel เผยผลสำรวจชี้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามมีโอกาสเติบโตในไทย เหตุผู้บริโภคกังวลเรื่องปัญหาผิวพรรณ และขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

PR Matter

30 June 2021

เปิดฐานเงินเดือนนักประชาสัมพันธ์ 2021

เปิดฐานเงินเดือนนักประชาสัมพันธ์ 2021 รายงานผล 2 การสำรวจล่าสุดจาก Thailand Salary Guide 2021 โดย Adecco และ Salary Survey : HR Benchmark in Thailand 2020/21 โดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

PR Matter

23 June 2021
1 30 31