fbpx

5 วิธีการ AI เปลี่ยนชีวิตนักประชาสัมพันธ์

AI สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถที่หลากหลาย นี่คือวิธีการที่ AI สามารถช่วยคุณในการทำงานประชาสัมพันธ์ได้

  • การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์: AI ช่วยคุณติดตามและวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือ อาทิ ZocialEye และ Zanroo เพื่อหาว่าหัวข้อใดที่ได้รับความสนใจสูงสุด ใครพูดถึงคุณมากที่สุด และผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรต่อแคมเปญ ลูกค้า หรือคู่แข่งของคุณ
  • การเลือกสื่อเป้าหมาย: AI ช่วยคุณสร้างรายการสื่อเป้าหมายที่เหมาะสมกับเรื่องราวของคุณ โดยที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์หลายแห่งใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล อาทิ Cision และ Meltwater เพื่อหานักข่าว ผู้มีอิทธิพล หรือช่องทางที่เกี่ยวข้องและมีผลตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพตามประวัติการเผยแพร่ข่าว ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย และการเข้าถึงผู้ชม
  • การสร้างเนื้อหาให้น่าประทับใจ: AI ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เพื่อสร้างพาดหัว หัวเรื่อง หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่จับใจและปรับให้เหมาะกับบริบทและอารมณ์ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)
  • การคาดการณ์และป้องกันวิกฤต: AI ช่วยตรวจสอบและจัดการกับปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสารออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึก และข้อมูลในอดีต ช่วยให้คุณรับการแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคาม เช่น บทวิจารณ์เชิงลบ ข่าวปลอม หรือการโจมตีทางไซเบอร์ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)
  • การให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์: AI ช่วยคุณตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก และปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์หลายแห่งใช้เครื่องมือช่วยให้คุณวัดผลจากการประชาสัมพันธ์ของคุณ ทั้งในแง่ข้อมูลเชิงลึก การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และหาโอกาสใหม่ๆ อาทิ Trendkite และ Onclusive

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงวิธีการบางส่วนที่ AI สามารถปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และความสัมพันธ์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มพูนทักษะและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

* ตัวอย่างเครื่องมือที่ยกในบทความนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น บางเครื่องมือให้บริการในประเทศไทย บางเครื่องมือรองรับภาษาไทย แต่หัวใจสำคัญคือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องเรียนรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่ Ai ประมวลมาให้ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

เขียนโดย

สราวุธ บูรพาพัธ

สราวุ​ธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการสื่อสารภาวะวิกฤต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *