Video

วิสัยทัศน์และทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2555-2560

ปัจจัยแวดล้อมในการสื่อสาร ทิศทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของโลก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง การวางแผนสื่อสารสำหรับอนาคต

Video

มหาตมะ คานธี ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสื่อสารชั้นเยี่ยม

ไม่แน่ใจว่า คนรุ่นใหม่จะรู้จักชายผู้นี้หรือไม่? มหาตมะ คานธี เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคืนเอกราชให้แก่ชาวอินเดีย หลังจากที่ถูกปกครองโดยชาวอังกฤษมานานแสนนาน

4 ข้อที่ควรมีในข่าวแจก : Press Release Checklist

ข่าวแจกที่ดีจะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้ได้ง่าย สั้น กระชับ และชัดเจน แต่ยังคงมีข้อความสำคัญที่จะช่วยสื่อสารเนื้อหาขององค์กรหรือแบรนด์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ จึงขอเสนอแนะสิ่งที่ควรมีในข่าว 4 ประการที่นักพีอาร์จะต้องคำนึง ได้แก่

Photos

5 น้ำหอม แนะนำ สำหรับพีอาร์หนุ่ม ประจำปี 2559

ในฐานะเป็นนักพีอาร์หรือประชาสัมพันธ์ ผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรหรือบุคคล จึงเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ นักพีอาร์ เองจะต้องกำหนดเอกลักษณ์เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของตนเองเช่นกัน ในการสร้างภาพลักษณ์บุคคล ดังที่หลายคนทราบกันดี จะต้องสื่อสารให้ครบทั้ง 5 ประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ตา หู กลิ่น สัมผัส และรสชาติแห่งวาทะศิลป์

Video

กรณีศึกษา การตลาดภูมิภาคอาเซียน (Asean Marketing)

สรุปข้อมูลความรู้ด้านการสื่อสารและการตลาดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Marketing) ครอบคลุมเนื้อหาโอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาแผนและการดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับประเทศในกลุ่มธุรกิจอาเซียน

7 เทรนด์งานประชาสัมพันธ์ที่น่าจับตามองในปี 2015

งานประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ มากมายที่ทำให้นักพีอาร์จะต้องปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิผลจากอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นยุคที่พวกเรานักพีอาร์จะต้องคิดอย่างสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ในแต่ละปีมีสิ่งใหม่ที่มาให้พวกเราได้แก้ไขตลอดเวลา

15 digital trend ที่น่าจับตามองในปี 2015

Bell Pottinger Digital (บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารชื่อดังจากอังกฤษ ที่เคยเป็นข่าวดังทำพีอาร์ให้แก่ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) ได้วิเคราะห์และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดดิจิตัล ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2014 แล้วนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์กระแสที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2015 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ทิศทางและแนวโน้มสื่อสังคมออนไลน์ : Social Media Trend 2014

โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการสื่อสาร 4 ปรากฎการณ์ที่มาแน่ในวงการ Socia Media ได้แก่ จ่ายเพื่อเล่น, Twitter เติบโตขึ้น, News feed นำเสนอในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น, App ต่าง ๆ จะมาไว และไปไว และสุดท้าย …

บทเรียนสำคัญในงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ปี 2556

ท่ามกระแสสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน วันนี้ จึงขอหลบมุมมาศึกษาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการใช้สื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ค้นพบเรื่องราวที่นักประชาสัมพันธ์ควรพึงระลึกและเตรียมตัวไว้ดังนี้