4 คนที่คุณควรคุยด้วย ก่อนเขียนข่าวหรือเรื่องราว 0 4048

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการสร้างสรรค์เนื้อหากลายเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Content marketing. Brand journalism. และ Branded content. เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในเรื่องราวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การสร้างสรรค์เนื้อหานั้น แนวโน้มการเล่าเรื่องราวได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเน้นการเล่าเรื่องให้โดดเด่น มีคุณค่า ลดการขายของ รวมทั้ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเอเจนซี่หลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญต่อการศึกษาความคิด ความต้องการของสื่อมวลชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลายๆ ครั้ง นักพีอาร์หรือนักสื่อสาร จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราว เล่าเรื่อง แต่บางครั้งอาจจะพบทางตัน วันนี้ จึงขอนำแนวทางการพัฒนาเนื้อหาและเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยการหาแรงบันดาลใจของเรื่องราวจาก 4 กลุ่มคนที่คุณจำเป็นจะต้องไปพูดคุยก่อนจะเขียนเรื่อง แล้วเรื่องของคุณจะน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คนที่ออกแบบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ สร้างคุณสมบัติใหม่ให้เกิดขึ้น บางกรณี อาจจะเป็นคนที่ก่อตั้งธุรกิจหรือบริษัท บางครั้งอาจจะเป็นทีมพัฒนา หรือ อาจจะเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกขององค์กร เพราะไอเดียหรือความคิดของกลุ่มคนนี้ จะทำให้เราได้แนวทางการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างที่ไม่คาดฝันก็ได้

คนที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ พิจารณาในทุกขั้นตอนกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องเกิดกระบวนการใดบ้าง แล้วลองไปคุยกับคนเหล่านั้นดู จะได้เรื่องราวอีกมุมมองหนึ่ง ที่อาจน่าประทับใจเกินคาดฝันก็ได้ คนกลุ่มนี้ เช่น ดีไซเนอร์ วิศวกร เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ เชื่อว่าหลายองค์กรล้วนมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น คนเก่าแก่ที่ดูแลองค์กรมานาน จนชำนาญและพบปัญหาเรื่องราวที่ต้องแก้ไขมาโดยตลอด หรือ อาจจะเป็น คนรุ่นใหม่ ที่จะนำไอเดียใหม่ๆ หรือ ความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ลูกค้าขององค์กร  ลองพิจารณาดูว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ ขององค์กร สามารถช่วยแก้ปัญหาใดให้แก่คนกลุ่มใดหรือแบบใดบ้าง และค้นหาว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร อะไรที่แตกต่าง สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของเขา รวมทั้งสิ่งใดที่จะทำให้เขาสัตย์ซื่อต่อเรา

ลองฟังความคิดของคนกลุ่มนี้ดู แล้วจะพบว่า มีเรื่องให้เขียนอีกมากมายในมุมของนักพีอาร์และนักสื่อสาร

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หลักสูตรอบรมฟรี : Digital Marketing Trend / Surviving and Successful Guide / OMNI Media Revolution 0 12903

ฟิลลิป คอตเลอร์ กล่าวว่า ภายใน 5 ปี หากคุณยังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมเหมือนปัจจุบัน ธุรกิจของคุณก็ยากที่จะตามทันคู่แข่ง เช่นเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและเครื่องมือการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ฟรีอบรมสัมมนา ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันสัมมนา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ฮอลล์ 98 บริเวณ N10
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ปี 2019 กับ เทรนด์ด้านดิจิทัลมาร์เกตติ้ง หากไม่เตรียมรับมือ โอกาสจะกลายเป็นวิกฤต
1. เทรนด์น่าจับตามองในปี 2019 พลิกตัวตนธุรกิจบนโลกออนไลน์
2. เราจะอยู่รอดได้อย่างไร ในยุคที่แข่งขันกันด้วยงบโฆษณา
3. กลเม็ดเด็ดมัดใจลูกค้ากับยุคที่การตลาดทำกันเองอัตโนมัติ

วิทยากร คุณณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม, ผู้ก่อตั้ง สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านดิจิตอล และที่ปรึกษา วิทยากร นักเขียน ทางด้าน Digital Marketing – STEPS Academy

วันสัมมนา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ฮอลล์ 98 บริเวณ N10
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ธุรกิจการพิมพ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : แนวทางการอยู่รอดและประสบความสำเร็จ

วิทยากร อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด – คอลัมนิสต์นิตยสาร BrandAge

วันสัมมนา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ฮอลล์ 98 บริเวณ N10
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

OMNI Media Revolution การปฎิวัติสื่อสู่ทศวรรษหน้า รุกคาดธุรกิจยุคดิจิทัล

วิทยากร คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์, นักวิเคราะห์และรายงานข่าวเศรษฐกิจ – BTimes ช่อง 3

 

หัวข้อเหล่านี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ คลิก
ฟรีอบรมสัมมนา ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เจนิส เขมาชฎากร โทรศัพท์ 098 816 7896
หรือสแกน QR หรือ แอดไลน์ได้ที่ @prmatter

นักสื่อสาร ดาวน์โหลดหรือยัง! (ภาพพระราชทาน) พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0 13977

นักสื่อสาร ดาวน์โหลดหรือยัง! พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ภาพพระราชทาน) สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ คลิกดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพสูงจำนวน 12 ภาพ เพื่องานสิ่งพิมพ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพคุณภาพสูงได้ที่ http://goo.gl/DAs69u
ชมตัวอย่างภาพด้านล่าง (ไฟล์ขนาดย่อ)