“Divana Signature Café” คาเฟ่รูปแบบใหม่ในบรรยากาศสวนดอกไม้วินเทจและที่สุดของความผ่อนคลาย

‘Divana’ แบรนด์สปาไทย เปิดตัว “Divana Signature Café” ที่แรกและที่เดียว @CentralWorld คาเฟ่รูปแบบใหม่ที่ปรนนิบัติคนเมืองด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของบรรยากาศสวนดอกไม้วินเทจและที่สุดของความผ่อนคลาย

Video

สจล. เปิดรับเยาวชนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ ปีนัง มาเลเซีย วันนี้ – 11 มกราคม 2561

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 9–18 ปี ผู้มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3