fbpx

7 แนวทางตั้งชื่อธุรกิจที่ปรึกษา

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษา อันดับแรกสุดเลย คือการวางแผนตั้งชื่อบริษัทของคุณ เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่กลับยากที่สุด ดังนั้น จึงอยากเสนอแนะแนวทางง่ายๆ ในการตั้งชื่อ ธุรกิจที่ปรึกษาของคุณไว้ 7 ประการดังนี้

ประชาสัมพันธ์
  1. ระดมไอเดียเกี่ยวกับชื่อแบรนด์ของคุณ (Brandstorm) จดทุกสิ่ง ทุกชื่อ ลงในกระดาษ
  2. ตรวจสอบว่ามีใครใช้หรือยัง เช็คทั้ง domain และลองพิมพ์ใน google ดูด้วย ขณะเดียวกันอย่าลืมตรวจสอบชื่อในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
  3. พยายามเลือกใช้ชื่อที่ง่าย ไม่ควรใช้คำเฉพาะที่รู้แต่เพียงคนบางกลุ่ม หรือเฉพาะธรกิจ หรือใช้ คำที่พิศดารล้ำลึกมากจนยากแก่การสะกด
  4. พยายามเลือกใช้คำที่สื่อความหมาย สะท้อนลักษณะบริการของคุณ
  5. พยายามใช้คำที่สามารถสร้างการจดจำง่าย แต่อย่าใช้คำที่คนที่นิยมใช้กันมาก เช่น brand, pr ,apex, peak หรืออื่นๆ เพราะจะทำให้คนไม่สามารถจดจำชื่อธุรกิจที่ปรึกษาของคุณได้
  6. พยายามใช้คำที่สะท้อนถึงความเป็นองค์กร แม้ว่าในอดีตหลายบริษัทมักนิยมนำชื่อผู้ก่อตั้งมาใช้ในการตั้งชื่อองค์กร แต่ต้องระมัดระวัง เพราะชื่อคนอาจไม่ได้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจขององค์กรมากนัก จะต้องใช้เวลายาวนานในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
  7. พยายามอย่าใช้คำที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งในชื่อ เช่น bangkok, thailand, asia เว้นเสียแต่ว่า คุณวางแผนจะดำเนินธุรกิจเฉพาะในพื้นที่เหล่านั้นเท่านั้น แต่ทางที่ดี อย่าพยายามกำหนดพื้นที่ให้บริการของตนเองด้วยตำแหน่งหรือที่ตั้งจะเป็นการดีที่สุด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามคอลัมน์นี้ผ่าน https://www.prmatter.com/category/pr-mastery/the-pr-consultant/

เขียนโดย

สราวุธ บูรพาพัธ

สราวุ​ธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการสื่อสารภาวะวิกฤต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *