fbpx

แพทย์เตือน ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival Hemorrhage)

การที่มีเลือดอยู่ระหว่างเยื่อบุตากับผนังตาขาวเป็นภาวะที่พบได้บ่อย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะมาพบจักษุแพทย์ โดยภาวะนี้เกิดจากเส้นเลือดฝอยที่อยู่ระหว่างเยื่อบุตาและตาขาวฉีกขาด โดยสาเหตุนั้นยังไม่สามาระบุได้อย่างแน่ชัดแต่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เพราะเส้นเลือดใต้เยื่อบุตาเป็นส่วนที่บอบบาง เปราะ และแตกได้ง่าย

พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ  โรงพยาบาลหัวเฉียว
แพทย์

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival Hemorrhage)

ดวงตา นับเป็นอวัยวะสำคัญที่มีความซับซ้อนและมีคุณค่ามากสำหรับทุกคน ทำหน้าที่รับภาพแล้วผ่านกระบวนการประมวลผลไปยังสมองแล้วทำให้เกิดภาพ มักพบความผิดปกติได้หลายรูปแบบ ซึ่งภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival Hemorrhage) เป็นอีกหนึ่งภาวะที่ทำให้หลายคนเกิดความกังวล

ปัจจัยที่มักส่งผลทำให้ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

  • การขยี้ตา หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตา
  • การไอ จาม หรืออาเจียนอย่างรุนแรง
  • การยกของที่มีน้ำหนักมาก
  • การได้รับอุบัติเหตุ เช่น ถูกกระแทกบริเวณศีรษะ บริเวณใบหน้า
  • ผู้ป่วยโรคที่มีภาวะเสี่ยง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดเปราะ หรือการแข็งตัวเลือดผิดปกติ
แพทย์

โดยทั่วไปภาวะนี้ไม่มีอันตรายใด ๆ ซึ่งเลือดที่ออกมักจะจางหายไปได้เองในระยะเวลา 1 – 3 สัปดาห์ อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่หากมีอาการหนักตา หรือไม่สบายตา สามารถใช้การประคบด้วยความเย็น และหยอดน้ำตาเทียมเพื่อบรรเทาอาการได้ อย่างไรแล้วเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาทุกๆ 6 เดือน – 1 ปี

ปัจจุบัน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาโรค เช่น ต้อหิน ต้อกระจก โรคจอประสาทตา น้ำวุ้นตา โรคกล้ามเนื้อตา เป็นต้น พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร การตรวจพบได้เร็ว ได้รับการรักษาเร็ว ช่วยให้การมองเห็นเป็นปกติได้ อย่าละเลยที่จะดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรัก

ขอบคุณข้อมูลจาก พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ  โรงพยาบาลหัวเฉียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *