fbpx

เอพีอาร์ เปิดหลักสูตรนักสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ยุค AI “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery)”

เมื่อตลาดและเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเช่นกัน จนทำให้เกิดปริมาณข้อมูลอย่างมากมายบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาเนื้อหา หรือ Content กลายเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนแผนการสื่อสารและการตลาด ขณะเดียวกัน แนวทางการเขียน เรียบเรียงและร้อยเรื่องราวของเนื้อหากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเขียน

นายสราวุธ บูรพาพัธ วิทยากรประจำหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายเทคโนโลยีเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาของนักสื่อสารและการตลาด ดังนั้น การติดอาวุธความรู้ให้เข้าใจถึง แนวคิดและแนวทาง ตลอดจนวิธีการของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องให้ความสนใจ ขณะเดียวกัน การพัฒนาประเด็นสื่อสาร การวางโครงสร้างและพัฒนางานเขียนให้เป็นมิตรกับสื่อออนไลน์ และเพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง เข้าใจหลักการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตหรือเมื่อองค์กรเกิดประเด็นร้อนได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถนำเสนอเนื้อหาบนสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม กลายเป็นหัวใจสำคัญของนักสื่อสารและการตลาดในอนาคต

นายปริญญา ชุมรุม วิทยากรประจำหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) กล่าวเสริมว่า การพัฒนาเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงแต่จะต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย แต่จะต้องสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นด้วย โดยไม่ขัดต่อจริยธรรมการสื่อสารและข้อปฏิบัติหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของการเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ดังคำกล่าวของ แอนดรูว์ เดวิส นักการตลาดดิจิทัลระดับโลก ที่ว่า การสร้างเนื้อหาที่ดีจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่มีความหมาย และความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ท้ายที่สุด ศรัทธานั้น จะนำมาซึ่งรายได้ในที่สุด

สำหรับหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. มีค่าใช้จ่ายการอบรมต่อท่านสำหรับ 2 วัน 12,840 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่มีส่วนลดเพิ่มสำหรับผู้สมัครอบรมสัมมนาล่วงหน้า

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา โทร.02-575-2415-7 ต่อ 15-16 หรือสายด่วน 094-663-3331 อีเมล admin@aprtraining.com Line Official : @aprtraining

รายละเอียดหลักสูตรที่ https://www.aprtraining.com/public-training/เทคนิคการเขียน/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *