fbpx

เทคนิคปั้ม Engagement สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริหาร

สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือเด่นในโลกธุรกิจปัจจุบัน หลายแบรนด์สนับสนุนให้บุคลากรหรือพนักงานภายในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันหรือสนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริหาร ขณะเดียวกัน ผู้บริหารไม่เพียงแต่ถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำบริษัทเท่านั้น แต่ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและขยายแนวคิด ทิศทาง และเป้าหมายของแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงความเป็นอันดับหนึ่งในภาคธุรกิจด้วย

ทำไมผู้บริหารถึงเป็น Brand Ambassador ที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบัน

ผู้บริหารควรยอมรับบทบาทของตนในฐานะ Brand Ambassador ในการสื่อสารและสร้างสรรค์ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นเชิงบวกให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพียงแค่ 1 โพสต์ของผู้บริหาร จะสะท้อนมุมมองและความคิดต่อแบรนด์หรือการบริหารงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้ง่ายด้วย

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นมากกว่า เครื่องมือส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครือข่าย เพิ่มยอดขาย เผยแพร่และรวบรวมข่าวสารอีกด้วย ดังนั้น ผู้บริหาร สามารถมีส่วนร่วมใน feed ข่าวได้ทั้งในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่มุมมองและประสบการณ์หรือความสำเร็จในการลงทุนหรือบริหารธุรกิจของแบรนด์

การเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมองเห็น (Exposure) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์มของ Linkedin ให้ความสำคัญกับ Profile บุคคลมากกว่าของบริษัท ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องหมั่นสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้พบเห็น รวมทั้ง การแบ่งปันเนื้อหาของบุคคล มียอดการมีส่วนร่วมมากกว่าการแบ่งปันเนื้อหาในบริษัทถึง 2 เท่า

แนวทางการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (Best Practices)

สดใหม่: การสื่อสารเนื้อหาของแบรนด์หรือองค์กร ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อมีข่าวดี ข่าวใหม่ ข่าวสด เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงแรกของเหตุการณ์ สิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าการถูกใจโพสต์ คือ การแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความยินดีเป็นข้อความ จะทำให้การเผยแพร่เนื้อหานั้นประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

แม่นยำ: แต่สิ่งสำคัญ โดยเฉพาะใน Linkedin เนื้อหาที่เผยแพร่ อย่าลืมตรวจสอบประเด็น โครงสร้างเนื้อหาหรือไวยากรณ์ที่เหมาะสม แม่นยำ และมีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง 3-5 hashtag รวมถึง tag บัญชีบริษัทหรือเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และรวมรูปภาพหรือวิดีโอด้วย ตัวอย่างที่น่าสนใจ ทุกการโพสต์เนื้อหาของ Ramon Laguarta ประธานและซีอีโอของ PepsiCo มักจะทวีตข้อความดังกล่าวพร้อม #PepsiCoProud

เพิ่มมุมมอง: นอกจากนี้ การเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในข่าวของบริษัทที่แบ่งปันบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้อ่านรู้สึก Exclusive และเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพราะเหมือนกับผู้อ่านกำลังได้รับ ‘inside baseball’ หรือข้อมูลพิเศษ ที่ไม่ได้เผยแพร่ในข่าวทั่วไป ดังนั้น เมื่อผู้บริหารของบริษัทแชร์ข่าวของบริษัทบนสื่อสังคมออนไลน์ ควรเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของตนเองเข้าไปในเรื่องราวด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสามารถสร้างความไว้วางใจได้ด้วยการแสดงความเป็นตัวตนของพวกเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าและคู่ค้า ได้รู้จักตัวตนและประเมินได้ว่าพวกเขาต้องการทำธุรกิจหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น Kimberly Bryant ผู้ก่อตั้ง Black Girls Code มักจะแบ่งปันเรื่องราวความสนใจของตนเองในเรื่อง “ความรักในการทำสวน” และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง “Queen Charlotte” บน Netflix

ดังนั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายและกระตุ้นยอดขาย ผู้บริหารสามารถสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างสังคมหรือวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม รวมทั้งกระตุ้นพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของแบรนด์หรือองค์กร

เรียบเรียงโดย

สราวุธ บูรพาพัธ

สราวุ​ธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการสื่อสารภาวะวิกฤต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *