fbpx

ชวนเที่ยวสิงห์บุรี

ชวนเที่ยวสิงห์บุรี งานมหกรรมอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสังฆราชาวาส จัดงานมหกรรมอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี

แสดงวัฒนธรรม เสน่ห์ของชุมชน และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยใช้กลไกพลัง “บวร” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 ณ วัดสังฆราชาวาส ถนนสิงหราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *